Background 1970

Exercise


BM 4.1.2 Mengkoordinasikan  pergerakan mata-tangan melalui lakoran bentuk, corak dan garisan secara bebas.BM 4.1.2 Mengkoordinasikan  pergerakan mata-tangan melalui lakoran bentuk, corak dan garisan secara bebas.


BM 4.2.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul.


BM 3.9.2 Bercerita secara lisan, tulisan atau lukisan   berdasarkan bahan yang dibaca.


No comments:

Post a Comment